Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2015

the-lost-diary
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy. Wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
the-lost-diary
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie. Nie intelektualnie. Sercem myślę. Nie głową. Uczuciami się kieruję. Instynktem. Nie rozumem. Że jakbym zaczął analitycznie, to może...może nawet i bym mógł być pełnowartościowym obywatelem.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
the-lost-diary
"Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów"
— S. Cielińska
the-lost-diary
Uważaj, gdy stajesz twarzą w twarz z ludźmi o zranionych sercach: nie zdołasz ich pocieszyć. I nie ma takiej cierpliwości, mądrości, wielkoduszności, namiętności, która byłaby zdolna ukoić owe zawiedzione serca.
— Sándor Márai
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
the-lost-diary
Kiedyś poszukiwałaś miłości, która by cię spaliła, która byłaby warta tego, byś za nią umarła. Potem marzyłaś o takiej miłości, tak jak marzyłaś o wszystkim innym. Dziś zadowoliłabyś się towarzyszem, który by cię szanował, bliską i dobrze znaną obecnością, przynoszącą ulgę w chwilach, które cię duszą. To niewiele, a już za dużo.
— S. Ortiz "Panna samotne serce"
the-lost-diary

W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy;
tak wiele rzeczy budzi w nas zaraz przeczucie
straty, że kiedy się je traci – nie ma sprawy.

Trać co dzień coś nowego. Przyjmuj bez obawy
straconą szansę, upływ chwil, zgubione klucze.
W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy.

Trać rozleglej, trać szybciej, ćwicz – wejdzie ci w nawyk
utrata miejsc, nazw, schronień, dokąd chciałeś uciec
lub chociażby się wybrać. Praktykuj te sprawy.

Przepadł mi gdzieś zegarek po matce. Jaskrawy
blask dawnych domów? Dzisiaj – blady cień, ukłucie
w sercu. W sztuce tracenia łatwo dojść do wprawy.

Straciłam dwa najdroższe miasta – ba, dzierżawy
ogromniejsze: dwie rzeki, kontynent. Nie wrócę
do nich już nigdy, ale trudno. Nie ma sprawy.

Nawet gdy stracę ciebie (ten gest, śmiech chropawy,
który kocham), nie będzie w tym kłamstwa. Tak, w sztuce
tracenia nie jest wcale trudno dojść do wprawy;
tak, straty to nie takie znów (Pisz!) straszne sprawy

— Elizabeth Bishop "Ta jedna sztuka" (tłum. Stanisław Barańczak)
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
the-lost-diary
3480 d287 500
Doszukiwanie się w czymkolwiek sensu to specjalność nie tyle naiwniaka, ile masochisty.
Reposted fromxempx xempx viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
the-lost-diary

March 16 2015

the-lost-diary
5529 1f9e 500
So maybe I'm a masochist
I try to run but I don't wanna ever leave.
Til the walls are goin' up in smoke with all our memories.
the-lost-diary
5473 49fb 500
On the first page of our story,
the future seems so bright.
And this thing turned out so evil, 
I don't know why I'm still surprised.
Even angels have their wicked schemes 
and you take that to new extremes.
But you'll always be my hero,
even though you lost your mind.

November 18 2014

3315 a06f
Reposted fromfuckblack fuckblack viabalbina balbina
the-lost-diary
6353 072e
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaJosette Josette
the-lost-diary
the-lost-diary
Reposted frominverosimil inverosimil viaJosette Josette
the-lost-diary
Reposted fromswojszlak swojszlak viaJosette Josette
the-lost-diary
4947 d56b
the-lost-diary
0355 d839 500
Reposted fromnieska nieska viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
the-lost-diary
1672 b48a 500
the-lost-diary
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viahermina hermina
the-lost-diary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl